LED - gaismas risinājumi

LatLED
 
Galvenie gaismas tehnikā pielietojamie jēdzieni
Derīgi zināt > Galvenie gaismas tehnikā pielietojamie jēdzieni

Galvenie gaismas tehnikā pielietojamie jēdzieni, nostādnes un noteikumi

Gaismas tehnikā, tāpat kā citās zinātnes un tehnikas nozarēs, ir virkne jēdzienu, kuri raksturo spuldžu un gaismekļu īpašības standartizētās mērīšanas vienībās. Ar svarīgākajām no tām Jūs varat iepazīties zemāk norādītajā izklāstītā:  

Gaisma un starojums

Gaisma ir elektromagnētisks starojums ar frekvenci, kam atbilst viļņa garums, ko spēj uztvert cilvēka acs . Jāatzīmē, ka tiek runāts par starojumu diapazonā no 360 līdz 830 nm, kas ieņem pavisam niecīgu daļiņu no visa mums zināmā elektromagnētiskā starojuma spektra. 

 

Gaismas plūsma F .

Mērvienība: lūmens /lm/

Gaismas plūsma F – izstarotās enerģijas daudzums, kura laika vienībā plūst caur laukuma vienību. Gaismas plūsma raksturo gaismas avota jaudu.

Parasta 100W spuldze pie strāvas stipruma 220V rada gaismas plūsmu, kura pielīdzināma apmēram 130 lm. Kompaktā dienas gaismas spuldz 26W pie jaudas 220V, rada gaismas plūsmu, kura pielīdzināma apmēram 160lm.

Saules gaismas plūsma vienāda ar 3.8 x 10 28 lm      

 

Gaismas stiprums I

Mērvienība: kandela [cd].

Gaismas avots izstaro F gaismas plūsmu dažādos virzienos ar atšķirīgu intensitāti. Izstarojamā intensitāti noteiktā virzienā sauc par gaismas stiprumu I.  

 

Apgaismojums Е

Mērvienība: lukss [lx].

Apgaismojums E attēlo krītošās gaismas plūsmu pret apgaismojamo laukumu. Apgaismojums vienāda ar 1 lx, ja 1lm gaismas plūsma vienmērīgi izdalās pa laukumu 1m2 platībā.   

 

Spilgtums L

Mērvienība: kandela uz m2

[cd/м2].

Gaismas avota vai apsargājamā laukuma gaismas spilgtums L ir galvenais faktors cilvēka acs gaismas sajūtas līmenim.

  

Gaismas atdeve h

Mērvienība : lūmens uz vatu  [lm/W].

Gaismas atdeve parāda, ar kādu ekonomiskumu patērējamā elektriskā jauda pārvēršas gaismā.

 

Krāsas temperatūra

Mērvienība : kelvins [K].

Gaismas avota krāsas temperatūra tiek noteikta salīdzinot tā saucamo ‘’melno ķermeni’’  un parādās kā ‘’melnā ķermeņa līnija’ . Ja ‘’melnā ķermeņa’’ temperatūra paaugstinās, tad zilā, spektrā atrodošā  krāsa, pieaug, bet sarkanā samazina. Spuldzei ar silti balto krāsu, ir, piemēram, gaismas temperatūra 2700K, bet luminiscējošai spuldzei ar dienasgaismas krāsu – 6000K.

 

Gaismas krāsainība

 

Gaismas krāsainība ļoti labi tiek raksturota ar gaismas temperatūru. Eksistē sekojošas trīs galvenās gaismas krāsainības::

Silti baltā < 3300 К

Neitrāli baltā 3300 — 5000 К

Dienasgaismas baltā > 5000 К.

Spuldzēm ar vienādu gaismas krāsainību var būt pavisam dažādi krāsas novadīšanas raksturojumi, jo tām ir dažāds izstarotās gaismas spektrālais sastāvs.    

 

 

Krāsu pārvade

 

Spuldzes krāsu pārvades raksturojums parāda, cik dabīgi izskatās mums apkārt atrodošie priekšmeti šīs spuldzes gaismā. Tas izsakās kā krāsas pārvades kopējais indekss – Ra. Lai noteiktu Ra lielumu, no apkārtējās vides tiek paņemtas 8 testa krāsas, kuras apgaismo vispirms ar testējamo spuldzi, bet pēc tam ar standarta spuldzi, kurai ir tāda pati krāsas temperatūra /no ‘’melnā ķermeņa’’temperatūras līdz dienasgaismas/. Jo mazāka starpība krāsas pārvadē starp testa krāsām, jo labāka ir pētāmās spuldzes gaismas pārvade. Maksimālā Ra nozīme sastāda 100 /kā vidējā 8  testa krāsām/.

Krāsas pārvades koeficients attēlo attiecību starp ķermeņa dabīgo krāsu un šī ķermeņa redzamo krāsu, apgaismojot ar etalona gaismas avotu.Gaismas avots ar gaismas pārvades rādītāju Ra=100 izstaro gaismu, kura optimāli attaino visas krāsas, - kā gaismas etalona  avota gaisma. Jo zemāka ir Ra nozīme, jo sliktāk tiek nodoti apgaismojamā objekta krāsas.

Galvenie gaismas tehnikā pielietojamie jēdzieni
Brīvības gatve 193 a, Rīga
Pilna kontaktinformācija

© LatLED 2009